Miljövänlig energi med solvärme
Med en bakgrund som byggnadsingenjör, båtbyggare och slöjdlärare startade Jörgen Larsson Glöd energiteknik 1996 i Lomma. Företaget tillverkar framgångsrikt solenergiprodukter och brasugnar på en alltmer växande marknad - intresset är stort runt om i Sverige.
Glöd energiteknik är medlem i Svenska Solgruppen, ett företag som har 25 delägare i hela Sverige. Sammanslutningen konstruerar allt själva och har ett gemensamt varumärke som heter LESOL. Det är Sveriges i särklass mest uppsatta villasolfångare med 50 000 m2 under 20 års tid. Fabriken ligger i Lilla Edet där sammansättningen av solfångarna sker.
- Vi säljer svenska solfångare för svenskt klimat, berättar Jörgen Larsson. Efter test hos Statens provnings och forskningsinstitut (SP) vet vi att vi har den effektivaste solfångaren och räknat till effekt är vi klart lägst i pris.
 
Intresset för solfångare ökar successivt inte minst med kampanjen www.solklart-solvarme.nu.
Något som är populärt nu är varmvattenberedare med solfångare. Brasugnar för vintervärme är ett bra alternativ att kombinera med solvärme och är den andra energiprodukten som Glöd energiteknik säljer.
- Har man en brasugn som ger strålningsvärme har man alltid varmt hemma. Man eldar med ren förbränning en gång per dygn sedan håller ugnen jämn temperatur med hjälp av den stora ackumulerande massan. Det är dessutom hälsosamt med strålningsvärme från en brasugn som ger rätt jonbalans i inneluften jämfört med metallkaminer och den rör inte runt dampartiklar osv. Brasugnen går att bygga i kombination med bakugn och vattenmantling för att få varmvatten och radiator/golvvärme.
 
Svenska Solgruppen har gett ut en praktisk handbok angående hur man bygger solvärmesystem: "Solvärme i vårt hus". Även om solfångare kostar en slant att installera så varar den i 30-50 år. Glöd energiteknik har all anledning att se ljust på framtiden då de ser ett klart trendbrott med solvärme vilket har att göra med dess uppenbara fördelar.
- Det blir klart billigare i längden med solfångare och brasugn och det är lätt och enkelt att bygga.

Glöd energi teknik

Bransch:
El / Teknik

Telefon: 040-534740
Fax: 040-416842


Email:
gkod@solgruppen.se

Hemsida:
www.glod.nu

Adress:
Glöd energi teknik
Maltestorp
23435 Lomma

| 13 SENASTE FÖRETAGEN